صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/11/23
 
 
مطالعه فرایند انطباق خانواده با تلفن‌همراه: یک پژوهش داده بنیاد در شهر اصفهان

1397/03/19
رساله دکتری الهه شعبانی افارانی که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان با عنوان فوق دفاع شد.

تلفن‌همراه مناقشه‌برانگیز‌ترین تکنولوژی معاصر محسوب می‌شود که تبدیل به بخش جدا نشدنی خانواده‌ها شده‌ و تغییرات قابل توجهی در هنجارها، ارزش‌ها، و ساختارهای خانوادگی ایجاد کرده‌است. درحالیکه تحقیقات زیادی پیرامون روابط خانوادگی و تلفن‌همراه به صورت جداگانه انجام شده‌است، تا حدود زیادی از تاثیرات تلفن‌همراه در بافت خانوادگی غفلت شده‌است. در این پژوهش به مطالعه درک و تفسیر افراد از نقش تلفن‌همراه در زندگی خانوادگی با تاکید بر روابط بین والدین-فرزندان و زن-شوهر پرداخته‌ایم. به همین منظور با استفاده از روش کیفی و رهیافت نظریه زمینه‌ای، 42 مصاحبه عمیق در شهر اصفهان انجام شد که مصاحبه‌شوندگان از میان والدین، همسران و فرزندان بالای 16 سال گزینش شده‌بودند. داده‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل، و در نهایت یافته‌ها در قالب یک دیاگرام انسجام پیدا کردند. این دیاگرام فرایند انطباق خانواده با تلفن‌همراه را در دو مرحله پیش از ورود تلفن‌همراه هوشمند و پس از آن به تصویر می‌کشد. موبایل هراسی خانواده محور به عنوان مقوله هسته این فرایند انتخاب شد که پیش از ورود تلفن‌همراه هوشمند به صورت خفیف و پس از آن به صورت شدید تجربه می‌شود. شرایط علّی شکل دهنده پدیده محوری عبارتند از آداب/ضدّ آداب مصرف تلفن‌همراه، خصوصی‌سازی تلفن‌همراه، اعتیاد بی‌سیم و کاربردهای تلفن‌همراه در خانواده. مجموعه‌ای از علل بر مقوله هسته و کنش‌-واکنش‌های ناشی از آن نقش تشدید کننده یا تخفیف دهنده را ایفا می‌کنند که عبارتند از: سرمایه اطلاعاتی-ارتباطاتی، عادتواره عقیدتی افراد، شکاف دیجیتالی، شرایط پیش/پس از ازدواج(در نقش شرایط زمینه‌ای)، و ساختار قدرت در خانواده، ساختارها و فرایندهای جمعیت‌شناختی، نابرابری جنسیتی دیجیتالیزه شده، و سرمایه اجتماعی درون خانوادگی(در نقش مداخله‌گرها). چرخه کنترل، فردیت خدشه‌دار شده و تعاملات و فرایندهای اعتمادسازی کنش-واکنش‌های ناشی از موبایل هراسی خانواده محور هستند. پیامدهای این فرایند نشان می‌دهند تلفن‌همراه می‌تواند بر حسب شرایط ذکر شده در بالا، نقش خود را در قالب دوتایی‌های مداخله‌گر/ تسهیلگر، انسجام‌بخش/ متفرّق‌کننده، کنترلگر/رهایی‌بخش، فرصت‌ساز/ فرصت‌سوز، ایجاد کننده همسازی/ ناهمسازی، ابزار پنهانکاری/افشاگری، ایجاد کننده حق/وظیفه؛ در خانواده ایفا کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند تلفن‌همراه به عنوان یک تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، حامل طیف وسیعی از معانی و پیام‌ها می‌باشد که منجر به شکل‌گیری مکالمه‌ها، مناسبات و فرایندهای خاص خود در خانواده می‌شود. در طول این فرایند، اعضای خانواده انطباق با فرهنگ تلفن‌همراه را تجربه می‌کنند و تلاش می‌کنند پیامدها و تاثیرات این پدیده را بومی‌سازی کنند. بنابراین تلفن‌همراه تبدیل به موضوع قدرت، مذاکره، هنجارسازی، وضع قانون و اختلافات خانوادگی می‌شود. کلیدواژه¬ها: تلفن‌همراه، موبایل‌هراسی خانواده‌محور، خانواده، تکنولوژی مداخله‌گر، انطباق، بومی‌سازی تکنولوژی، آداب مصرف تلفن‌همراه

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.