برگزاری اولین جلسه "شورای اندیشه ورز" مرکز در سال 97

1397/02/15

اولین
جلسه شورای اندیشه ورز مرکز در سال 97 با دستور کار " نحوه پرداخت به
موضوع شعار سال در برنامه های شبکه استانی "با حضور اعضای سازمانی و برون
سازمانی در روز سه شنبه مورخ 97/2/11 برگزار شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.